مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
خانه » دانستنی ها » نام های اصیل ایرانی دخترانه
نام های اصیل ایرانی دخترانه

نام های اصیل ایرانی دخترانه

نام های اصیل ایرانی دخترانه

نام های اصیل ایرانی دخترانه

۱ اختر ستاره، نام گلی
۲ اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
۳ ارانوس سیاره ارانوس
۴ اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
۵ ارشانوش از نام نامه نخعی
۶ ارشنوش نام نامه نخعی – نام باستانی
۷ ارشین از شاهدخت های هخامنشی
۸ اَرشیت دوست ترین – نامی از دوره هخامنشی
۹ ارغوان نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
۱۰ ارکیده  رنگ ارغوانی روشن، نام گلی
۱۱ ارمغان هدیه
۱۲ ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
۱۳ اریکا مرتبط با زمین
۱۴ اِستاتیرا همسر داریوش سوم
۱۵ افرا ستایش کردن
۱۶ افروز از نامهای پهلوی
۱۷ افسار  تاج
۱۸ افسانه افسانه
۱۹ افسون طلسم و جادو
۲۰ افشان پاشیدن
۲۱ افشید شکوه خورشید
۲۲ المیرا فدا کننده
۲۳ الناز
۲۴ الیا نام گل
۲۵ الیزه نام مکانی در رودبار
۲۶ الیکا مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شما ایران
۲۷ اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
۲۸ انوشا خوشحالی و سرور و شادی
۲۹ انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
۳۰ انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
۳۱ اوراشی زن پسر سیامک
۳۲ ایران نام کشور ایران
۳۳ ایران دخت  دختر ایران
۳۴ ایرسا رنگین کمان
۳۵ آبنوس آبگینه
۳۶ آبنوش از زنان ویس و رامین
۳۷ آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی
۳۸ آپامه خوشرنگ و زیبا – دختر اردشیر دوم هخامنشی
۳۹ آتاناز نامی ایرانی
۴۰ آتری به معنی آتش – از نامهای باستانی
۴۱ آتنا نامی ایرانی
۴۲ آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
۴۳ آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه
۴۴ آذر  آتش، نهمین ماه ایرانی
۴۵ آذرافروز  نام دختر مهرنوش پسر اسفندیار
۴۶ آذرخش صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
۴۷ آذرگون  نام گلی است برنگ سرخ
۴۸ آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا – آتش مهر
۴۹ آذرمیدخت دختر همیشه جوان – دختر خسروپرویز – زنی که شاه شد
۵۰ آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران – پاکدین
۵۱ آرا  آراستن و زیبا کردن
۵۲ آرتا از نامهای باستانی
۵۳ آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی
۵۴ آرتمیس گوینده راستی- نام دریاسالار زن
۵۵ آرتنوس صادق – راستگو – نام دختر داریوش
۵۶ آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
۵۷ آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
۵۸ آرتیستون دختر کورش بزرگ – زن داریوش
۵۹ آرزو آرزو
۶۰ آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی
۶۱ آرمه ئیتی فروتنی – پاکی – نگهبان زمین
۶۲ آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
۶۳ آرمیلا نام دختران در ایران باستان
۶۴ آرنا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
۶۵ آروشا درخشان – نورانی – باهوش
۶۶ آریا ناز نامی ایرانی
۶۷ آزاده آزاد، رها
۶۸ آزین زینت آلات
۶۹ آزیتا نام شاهزاده – ملکه و پرنسسز در ایران
۷۰ آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت – مانند
۷۱ آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
۷۲ آفرین  تشویق
۷۳ آلاله نام گلی
۷۴ آلیش قابل اشتعال
۷۵ آماستریس دختر داریوش سوم
۷۶ آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه
۷۷ آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
۷۸ آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا – الهه آب
۷۹ آندیا زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی
۸۰ آنیتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
۸۱ آهو آهو
۸۲ آوا صدا
۸۳ آوید  نامی ایرانی
۸۴ آویزه آویز
۸۵ آویسا آب پاک و تمیز
۸۶ آیدا همچون ماه و مهتاب
۸۷ آیدان چهره زیبا همچون ماه – آیسان
۸۸ آیلا نور ماه و مهتاب- آیناز
۸۹ بانو خانم، متشخص، زن مجرد
۹۰ برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
۹۱ بلور کریستال
۹۲ بنفشه گل بنفشه
۹۳ بهار فصل بهار
۹۴ بهارک بهار کوچک
۹۵ بهاره آورنده بهار
۹۶ بهرخ بهترین صورت
۹۷ بهرو بهشاد – بهرخ – بهتاب
۹۸ بهشید نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی
۹۹ بهناز بهترین ناز
۱۰۰ بهنوش خوش مشرب – مطبوع – دلپذیر
۱۰۱ بوبک دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان
۱۰۲ بوسه بوس، بوسیدن
۱۰۳ بیتا زیبا و خوش چهره – منحصر به فرد
۱۰۴ پارمیس دختر بردیا – نوه کورش بزرگ
۱۰۵ پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
۱۰۶ پدیده پدیده، چیز جدید
۱۰۷ پرتو پرتو
۱۰۸ پردیس باغ و بهشت – واژه پارادیز انگلیسی از همین است
۱۰۹ پرستو  اسم یک پرنده
۱۱۰ پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
۱۱۱ پرشه جرقه – دختر ایرانی
۱۱۲ پرند  ابریشم
۱۱۳ پروانه پروانه
۱۱۴ پروشات همسر داریوش دوم – بسیار شاد
۱۱۵ پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد
۱۱۶ پروین نام یک صور فلکی
۱۱۷ پری  پری
۱۱۸ پری رو دارای صورتی همچون پری
۱۱۹ پریا  جمع پری
۱۲۰ پریچهر دارای صورتی همچون پری
۱۲۱ پریزاد زاده پری
۱۲۲ پریزاد  زن داریوش دوم هخامنشی – زاده پری
۱۲۳ پریوش پریزاد – پریسا – پریداد – پری تن
۱۲۴ پری ویس دختری در ویس و رامین
۱۲۵ پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
۱۲۶ پگاه سپیده دم
۱۲۷ پوپک نوعی پرنده
۱۲۸ پوران  موفق
۱۲۹ پوران دخت  یکی از شخصیت های شاهنامه
۱۳۰ پورچیستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
۱۳۱ پوری موفق
۱۳۲ پونه نام گلی
۱۳۳ پیمانه  جام شراب
۱۳۴ پیوند ارتباط
۱۳۵ تارا ستاره
۱۳۶ ترانه  آهنگ، نغمه
۱۳۷ ترسا  مسیحی
۱۳۸ تناز مادر لهراسب – دختر آرش کمانگیر
۱۳۹ تهمینه یکی از شخصیتهای شاهنامه
۱۴۰ توران نام کشور دشمن ایران در شاهنامه
۱۴۱ توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
۱۴۲ توکا نوعی پرنده
۱۴۳ تینا سفال
۱۴۴ تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
۱۴۵ تینا عاشق نوازش
۱۴۶ ثریا نام یک صور فلکی
۱۴۷ جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست
۱۴۸ جوانه جوان، گل جوانه
۱۴۹ چلیپا
۱۵۰ چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
۱۵۱ خاطره یاد، یادگاری
۱۵۲ خجسته
۱۵۳ خندان خندان
۱۵۴ خورشید آفتاب
۱۵۵ داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم
۱۵۶ درسا همچون مروارید
۱۵۷ دری ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد
۱۵۸ دریا  دریا
۱۵۹ دل آسا نامی ایرانی
۱۶۰ دلارام آرام دل
۱۶۱ دلبر ملیح، خوش قلب
۱۶۲ دلکش جذاب
۱۶۳ دنیا جهان
۱۶۴ دینا نامی ایرانی
۱۶۵ رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
۱۶۶ رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
۱۶۷ راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
۱۶۸ رادنوش بانوی شهرین
۱۶۹ رامش آرامش
۱۷۰ رُدگون مادر داریوش اول – پرنس در اشکانیان
۱۷۱ ردیمه همسر کمبوجبه – شاهزادگان هخامنشی
۱۷۲ رسا پرمعنی
۱۷۳ رکسانا دختر داریوش دوم
۱۷۴ رکسانه روشنایی، نام شاهزاده ایرانی
۱۷۵ رها آزاد
۱۷۶ روان روح، روان
۱۷۷ رودابه یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم
۱۷۸ روشنک نور کوچک
۱۷۹ ریما
۱۸۰ زرشام دختری از خاندان جمشید
۱۸۱ زری  حریر، زربافت
۱۸۲ زرین طلایی
۱۸۳ زرین دخت دختر طلایی
۱۸۴ زهره سیاره زهره(ونوس)ر
۱۸۵ زویا
۱۸۶ زیبا زیبا، قشنگ
۱۸۷ ژاله شبنم
۱۸۸ ژیلا
۱۸۹ سارا
۱۹۰ ساغر جام شراب
۱۹۱ سالومه
۱۹۲ ساناز نام گلی
۱۹۳ سایه سایه
۱۹۴ ساینا سیمرغ
۱۹۵ سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد
۱۹۶ سپتا
۱۹۷ سپنتا مقدس ایرانی
۱۹۸ سپیده نور اول صبح
۱۹۹ ستاره ستاره
۲۰۰ سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
۲۰۱ سروناز  زن زیبا، درخت سروناز
۲۰۲ سریرا زیبا – خوش چهره
۲۰۳ سمن یاسمن
۲۰۴ سمیرا
۲۰۵ سمیلا
۲۰۶ سنا
۲۰۷ سندوس خواهر خشایارشاه
۲۰۸ سودابه یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۰۹ سوری رز قرمز
۲۱۰ سوزان  شعله ور، درحال سوختن
۲۱۱ سوسن نام گلی
۲۱۲ سوگند قسم خوردن
۲۱۳ سیما صورت، رخ
۲۱۴ سیمین نقره ای
۲۱۵ سیسی کام کامروا – مادر داریوش سوم – دختر اُستان برادر اردشیر دوم
۲۱۶ سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
۲۱۷ شادان شاد
۲۱۸ شادی شادی، خوشحالی
۲۱۹ شاهیده پارسا – پرهیزکار
۲۲۰ شبنم شبنم(ژاله)ر
۲۲۱ شراره از نامهای رایج امروزی
۲۲۲ شراره  جرقه
۲۲۳ شروین
۲۲۴ شعله  شعله، آتش
۲۲۵ شکوفه شکوفه
۲۲۶ شکوه جلال، زرق و برق
۲۲۷ شهربانو بانوی شهر
۲۲۸ شهرزاد  زاده شهر
۲۲۹ شهرناز عشق شهر
۲۳۰ شهزاده  شاهزاده
۲۳۱ شهلا  زن سیاه چشم
۲۳۲ شهناز عشق شاه
۲۳۳ شوکا نوعی آهو
۲۳۴ شیدا
۲۳۵ شیده آفتاب، درخشان
۲۳۶ شیرین ظریف، شیرین
۲۳۷ شیرین بانو زن شیرین و حساس
۲۳۸ شیفته افسون شده
۲۳۹ شیما
۲۴۰ شیوا فریبا
۲۴۱ شیددخت دختر روشنایی و نور
۲۴۲ صدف
۲۴۳ صهبا شراب
۲۴۴ طاهره پاک، خالص
۲۴۵ طلا  طلا
۲۴۶ عسل عسل
۲۴۷ غزال آهوی کوهی
۲۴۸ غزاله آهوی کوهی
۲۴۹ غمزه طنازی
۲۵۰ غنچه غنچه گل
۲۵۱ فرانک یکی از شخصیتهای شاهنامه
۲۵۲ فرحناز خوشی
۲۵۳ فرخنده شاد
۲۵۴ فرزانه عاقل
۲۵۵ فرشته فرشته، پری
۲۵۶ فرگون نام زنان در ایران باستان
۲۵۷ فرناز عشوه گر
۲۵۸ فرنگیس یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۵۹ فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
۲۶۰ فرنوش از نامهای رایج امروزی
۲۶۱ فروزان درخشان
۲۶۲ فروزنده درخشان
۲۶۳ فروغ روشنی
۲۶۴ فریبا ملیح
۲۶۵ فریده  پرارزش
۲۶۶ فرین ستوده
۲۶۷ فیروزه فیروزه
۲۶۸ فیلا عاشق
۲۶۹ قاصدک گل قاصدک
۲۷۰ قدسی مقدس، فرشته
۲۷۱ کتایون یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۷۲ کاساندان همسر کورش بزرگ
۲۷۳ کتایون زن کیگشتاسب در شاهنامه
۲۷۴ کیمیا ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند
۲۷۵ کیانا برخواسته از نسل کیانیان
۲۷۶ گردآفرید یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۷۷ گردیا یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۷۸ گلاره چشمان
۲۷۹ گلبانو
۲۸۰ گلبهار  گل فصل بهار
۲۸۱ گلپری
۲۸۲ گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
۲۸۳ گلشن  باغ گل
۲۸۴ گلنار گل انار، به زیبایی گل
۲۸۵ گلنسا
۲۸۶ گلی رنگ قرمز گل رز
۲۸۷ گیتا  نوعی آهنگ
۲۸۸ گیتی جهان، دنیا
۲۸۹ گیسو
۲۹۰ لادن نام گلی
۲۹۱ لاله گل لاله
۲۹۲ لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
۲۹۳ لیلا  شبانه
۲۹۴ لیلی  نام گلی
۲۹۵ لیدا مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
۲۹۶ مانا مانند
۲۹۷ ماندانا  ماندانا – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول
۲۹۸ ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
۲۹۹ مانی نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد
۳۰۰ ماهدخت  وجوه ماه
۳۰۱ ماهرخ کسی که صورتش مانند ماه باشد
۳۰۲ مرجان مرجان
۳۰۳ مرجانه مرجان
۳۰۴ مرسده ملکه در ایران
۳۰۵ مرمر مرمر

باکس دانلود
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات